Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Аймгийн ИТХ-ын 2016-2017 оны ажлын үр дүнгээс

2017-01-05 18:33
           Увс аймгийн ИТХ-ын 2016.01.01- ээс 2017.01.01 хүртэлх хугацаанд 5-н удаагийн хуралдаанаар 86-н заалт бүхий 24-н тогтоол батлаж, 2 тэмдэглэл гарган холбогдох албан байгууллагад хүргэн ажилласан байна. 
           Хуралдааны чөлөө цагт аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчид 19-н удаа хуралдаж, 185-н асуудал авч хэлэлцэн 305-н заалт бүхий 162 тогтоол батлан гаргаж биелэлтэд нь хяналт тавин ажиллахын зэрэгцээ 11-н удаа холбогдох байгууллагуудад тэмдэглэлээр үүрэг өгч ажиллалаа. 

Аймгийн ИТХ-ын ажлын алба

2017-01-05 18:33

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд