Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

2017-04-19 14:50

Увс аймгийн ИТХ-ын 2016 оны 3/06 тоот тогтоолоор батлагдсан 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан дараах байршлуудад нээлттэй дуудлага худалдаанд урьж байна.

1. Дуудлага худалдаанд оролцогч дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтдээ дараах материалыг хавсаргаж, бүртгэлийн хайрцагт хийнэ.

2. Дуудлага худалдаад оролцох хүсэлт /маягтын дагуу/

3. Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

4. Дэнчин төлсөн баримт

5. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл

6. Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын олгосон итгэмжлэл

7. Дуудлага худалдаанд оролцогч- 12500 төгрөг /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль/-ийн 39,1,6-д заасан хураамж төлсөн байна.


2017-04-19 14:50


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд