Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ” ЯВАГДЛАА

2019-10-16 11:22

ТАЗ-ийн ажлын албаны дарга Б.Алтанзул, ТАЗ-ийн газрын дарга Б.Оюуннасан, АЕГ-ын Улсын байцаагч Ч.Лхагвадорж, АЕГ-ийн Улсын байцаагч Ш. Эрдэнэбат нарын бүрэлдэхүүнтэй "Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг"-ийг зохион байгуулах ажлын хэсэг Увс аймагт ажиллалаа.

Ажлын хэсэг аймгийн ЗДТГ, ИТХ-ын ажлын алба, ХХҮГ, ЭГ, НДГазар болон ДАВСТ САГИЛ сумдад ажиллаж архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтад гарч байгаа ажлын ололт, дутагдлыг үнэлэхээс гадна илэрсэн зөрчил, алдаа дутагдлыг засч арилгуулах, мэргэжил арга зүйн заавар, зөвлөгөөгөөр хангаж, архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын явцыг үнэлсэн бөгөөд Увс аймаг ерөнхий дүнгээр "А" үнэлгээтэй дүгнэгдлээ.


2019-10-16 11:22


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд