Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүд

2016-04-28 13:44

2012-2016 Увс аймгийн ИТХ-ын хуралдаан болон тэргүүлэгчдийн хурлаар нийгмийн салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр дараах бодлого шийдвэрүүдийг баталж хэрэгжүүлсэн. Үүнд:

1. Иргэний нийгмийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжих /2013.07.17, А/75/

2. Давсны хэрэглээг багасгах хөтөлбөр /2013.07.17, А/76/

3. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний талаар авах арга хэмжээ /2013.07.17, А/78/

4. Хүүхэд гэр бүлийн талаар авах арга хэмжээний тухай /2013.11.20, A/126/

5. Эрүүл мэндийн төвийн зэрэглэл ахиулах тухай /2013.12.06, А/13/

6. Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн төлөвлөгөө /2014.02.07, А/17/

7. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах дэд хөтөлбөр             /2014.03.12, А/32/

8. Эрүүл мэндийн талаар авах арга хэмжээний тухай /2014.10.06, А/159/

9. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тогтолцоог дэмжих чиглэлээр авах арга                    хэмжээний тухай /2015.01.07, А/04/

10. Увс аймгийн мэргэжил боловсрол сургалтыг хөгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн нэмэгдүүлэх хөтөлбөр батлах тухай /2015.03.24, A/57/

Үүний хүрээнд Увс аймгийн Засаг дарга болон түүний Тамгын газрын зүгээс хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх чиглэлээр дараах төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээнүүдийг санаачлан хэрэгжүүлсний үр дүнг цувралаар хүргэж байна.

Аймгийн ИТХ-ын ажлын алба


2016-04-28 13:44


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд