Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Санал асуулга (1)

Хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгох чиглэлээр танд мэдээлэл очсон уу (1 нийт санал)
Сумдууд