Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Санал асуулга (4)

Хүнсний захын орчин нөхцөлийг сайжруулахын тулд ямар арга хэмжээ авах нь зүйтэй гэж та үзэж байна вэ? (1 нийт санал)
Мах, сүүний хэрэглээгээ та ихэвчлэн аль захаас хангадаг вэ? /2 хүртэл хариулт сонгож болно/ (1 нийт санал)
Та өдөр тутмын хүнсний бүтээгдэхүүнээ хаанаас худалдан авдаг вэ? /2 хүртэл хариулт сонгож болно/ (1 нийт санал)
Манай аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний захуудаас эрүүл ахуй ариун цэвэрийн шаардлага хангаж байгаа зах аль нь гэж үзэж байна вэ? /Нэгээс олон сонголт байж болно/ (1 нийт санал)

Сумдууд