Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Санал асуулга (11)

Увс аймагт бизнес эрхлэхэд хамгийн их тулгардаг саад бэрхшээл юу вэ? (0 нийт санал)
Сумдууд