Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

АЙМГИЙН ИТХ-ЫН 7 ДАХЬ УДААГИЙН СОНГУУЛИЙН ЗУРГААДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛУУД

2017-12-13

6/01

Аймгийн 2017 оны төсвийн тодотгол батлах тухай

Татах

6/02

Аймгийн 2017 оны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх зорилтын биелэлт

Татах

6/03

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн тухай

Татах

6/04

Аймгийн 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2018 оны төсөв батлах тухай

Татах

6/05

Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлангийн тухай

Татах

6/06

Аймгийн 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт, аймгийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тухай

Татах

6/07

Зарим газрыг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай

Татах

6/08

Газар нутгийг орон нутгийн хамгаалалтад авах тухай

Татах

6/09

Увс аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай

Татах

6/10

Тогтоол хүчингүйд тооцох тухай

Татах

6/11

Журам шинэчлэн батлах тухай

Татах

6/12

Тэргүүлэгчийг чөлөөлж, сонгох тухай

Татах

УВС АЙМГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ХАТУУ ХОГ ХАЯГДЛЫГ АНГИЛАХ ТАЛААР ИРГЭДЭЭС АВАХ САНАЛ АСУУЛГА. Асуулт: Таны бодлоор хог хаягдлын менежментийг сайжруулахад дараах арга хэмжээ, үйл ажиллагаануудаас аль нь илүү шаардлагатай гэж үзэж байна вэ?

санал өгсөн: 106
23 / 22%
3 / 3%
19 / 18%
8 / 8%
3 / 3%
2 / 2%
1 / 1%
13 / 12%
6 / 6%
3 / 3%
25 / 24%