Увс аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Увс аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

эко сэргийлэгч булан


нийт 17

Монголчуудын байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах уламжлал, ёс заншил, соёл, ахуй амьдрал

2022-08-29 296
Увс аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хєтєлбөрийн газартай хамтран “Эко-хамгаалагч” цуврал нэвтрүүлгийн ээлжит дугаарыг “Монголчуудын байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах уламжлал, ёс заншил, соёл, ахуй амьдрал” сэдвээр бэлтгэн хүргэж байна.

Ой хээрийн түймэр тавих гэмт хэргийн ойлголт, хор уршиг, урьдчилан сэргийлэх арга зам

2022-08-29 311
Увс аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хєтєлбєрийн газартай хамтран “Эко-хамгаалагч” цуврал нэвтрүүлгийн эхний дугаарыг “Ой хээрийн түймэр тавих гэмт хэргийн ойлголт, хор уршиг, урьдчилан сэргийлэх арга зам” сэдвээр бэлтгэн хүргэж байна.

Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажлын хэсэг сумдад ажиллалаа

2021-05-27 626
Увс аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийн Шуурхай багийн бүрэлдэхүүн, холбогдох байгууллагууд болох Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Цагдаагийн газрын Экологийн цагдаа хамтран 2021 оны 5 сарын 18-22-ны өдрүүдэд Түргэн, Сагил, Бөхмөрөн, Ховд, Өмнөговь сумдад ажиллаа. Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд “Байгаль орчныг хамгаалах тухай”, “Амьтны тухай”, “Ойн тухай” болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, сургалт сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулж, иргэд олон нийтэд гарын авлага тараах материаллыг хүргэн, Байгаль хамгаалагч, байгаль орчны улсын байцаагч холбогдох мэргэжилтэнг мэргэжил арга зүйгээр ханган, сумдын удирдлагуудад байгаль орчны мэдээ мэдээллийг хүргэн хамтран ажиллаа.

УВС АЙМГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ХАТУУ ХОГ ХАЯГДЛЫГ АНГИЛАХ ТАЛААР ИРГЭДЭЭС АВАХ САНАЛ АСУУЛГА. Асуулт: Таны бодлоор хог хаягдлын менежментийг сайжруулахад дараах арга хэмжээ, үйл ажиллагаануудаас аль нь илүү шаардлагатай гэж үзэж байна вэ?

санал өгсөн: 185
36 / 19%
8 / 4%
36 / 19%
14 / 8%
8 / 4%
4 / 2%
4 / 2%
24 / 13%
11 / 6%
4 / 2%
36 / 19%