Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Аймгийн ИТХ-ын хорооны бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2020-10-28 1/06
2 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2020-10-28 1/05
3 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийг сонгох тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2020-10-28 1/04
4 Аймгийн ИТХ-ын даргыг сонгох тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2020-10-28 1/03
5 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2020-10-26 1/01
6 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2020-11-13 2/01
7 Аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2020-12-04 3/05
8 Увс аймгийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2021 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2020-12-04 3/04
9 Аймгийн 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт, газрын нэгдмэл сангийн тайланг хэлэлцэж батлах тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2020-12-03 3/03
10 Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2020-12-03 3/02
11 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны байнгын дэгд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, цахим дэг батлах тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2020-12-02 3/01
12 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2021-01-07 4/06
13 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2021-01-07 4/05
14 Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авахыг дэмжих тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2021-01-07 4/04
15 Аймгийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2021-01-07 4/03
16 Увс аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2021-01-06 4/02
17 “Увс аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл” батлах тухай
ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
2021-01-06 4/01

УВС АЙМГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ХАТУУ ХОГ ХАЯГДЛЫГ АНГИЛАХ ТАЛААР ИРГЭДЭЭС АВАХ САНАЛ АСУУЛГА. Асуулт: Таны бодлоор хог хаягдлын менежментийг сайжруулахад дараах арга хэмжээ, үйл ажиллагаануудаас аль нь илүү шаардлагатай гэж үзэж байна вэ?

санал өгсөн: 106
23 / 22%
3 / 3%
19 / 18%
8 / 8%
3 / 3%
2 / 2%
1 / 1%
13 / 12%
6 / 6%
3 / 3%
25 / 24%