Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

АЙМГИЙН ИТХ-ЫН 8 ДАХЬ УДААГИЙН СОНГУУЛИЙН ГУРАВДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛУУД

2020-12-14

3/01

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны байнгын дэгд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, цахим дэг батлах тухай

Татах

3/02

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн тухай

Татах

3/03

Аймгийн 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт, газрын нэгдмэл сангийн тайланг хэлэлцэж батлах тухай

Татах

3/04

Увс аймгийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2021 оны төсөв батлах тухай

Татах

3/05

Аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай

Татах

УВС АЙМГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ХАТУУ ХОГ ХАЯГДЛЫГ АНГИЛАХ ТАЛААР ИРГЭДЭЭС АВАХ САНАЛ АСУУЛГА. Асуулт: Таны бодлоор хог хаягдлын менежментийг сайжруулахад дараах арга хэмжээ, үйл ажиллагаануудаас аль нь илүү шаардлагатай гэж үзэж байна вэ?

санал өгсөн: 106
23 / 22%
3 / 3%
19 / 18%
8 / 8%
3 / 3%
2 / 2%
1 / 1%
13 / 12%
6 / 6%
3 / 3%
25 / 24%