Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГА НАРТ ЗОРИУЛСАН "ЖЕНДЕРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-04-02

Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2021 онд хийж гүйцэтгэх ажлын чиглэл, төлөвлөлтийн талаар нэгдсэн ойлголтод хүргэх, жендерт суурилсан орлогын тэгш хүртээмжтэй төлөвлөлт, өрхийн орлогыг дэмжсэн "ОРЛОГЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ" үйл ажиллагааны тухай сумдын удирдлагын санал санаачилгын нэгтгэн дүгнэх, хамтран ажиллах зорилготой сургалт явагдаж байна.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 43
17 / 40%
15 / 35%
5 / 12%
4 / 9%
2 / 5%