Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

“Жендэрт суурилсан хүчирхийллийг бууруулахад төр-иргэний нийгмийн хамтын ажиллагаа” сэдэвт туршлага солилцох уулзалт зохион байгуулагдаж байна

2022-06-16

Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага /IDLO/ нь “Монгол Улсад жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэх” нь (2019-2022) төслийг Канад Улсын Засгийн газрын дэмжлэгтэй хэрэгжүүлж байна.

            Тус төслийн хүрээнд жендэрт суурилсан хүчирхийлэл (ЖСХ)-ийг таслан зогсоох урьдчилан сэргийлэх, хохирогчдыг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах “Хамтын хүч түншлэл” ИНБ-уудын Форумыг үүсгэн байгуулсан ба тус форумтай хамтран “Жендэрт суурилсан хүчирхийллийг бууруулахад төр-иргэний нийгмийн хамтын ажиллагаа” сэдэвт сургалт, уулзалт, дугуй ширээний ярилцлагыг 6-р сарын 16,17-ны өдрүүдэд Говь-Алтай аймагт зохион байгуулж байна.

            Дээрх арга хэмжээнд аймгийн ИТХ-ын дарга Ц.Батболд, “Сайн тус” ТББ-ын тэргүүнд Д.Дулмаа нар цахимаар оролцож байна.

            Уг арга хэмжээний зорилго нь Увс, Говь-Алтай, Завхан аймгуудын сайн туршлагад тулгуурлан аймгуудад зориулсан хохирогч төвтэй хандлагыг төлөвшүүлэхэд төр-иргэний нийгмийн түншлэлийн загварыг бий болгож, санал зөвлөмж боловсруулахад оршиж байгаа юм.

УВС АЙМГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ХАТУУ ХОГ ХАЯГДЛЫГ АНГИЛАХ ТАЛААР ИРГЭДЭЭС АВАХ САНАЛ АСУУЛГА. Асуулт: Таны бодлоор хог хаягдлын менежментийг сайжруулахад дараах арга хэмжээ, үйл ажиллагаануудаас аль нь илүү шаардлагатай гэж үзэж байна вэ?

санал өгсөн: 155
28 / 18%
7 / 5%
32 / 21%
12 / 8%
6 / 4%
2 / 1%
3 / 2%
19 / 12%
10 / 6%
3 / 2%
33 / 21%