Увс аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Увс аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

УВС АЙМАГТ МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ БАРУУН БҮСИЙН АЙМГУУДЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЖ БАЙНА.

2023-06-13

Монголын өмгөөлөгчдийн холбооноос орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа өмгөөлөгчдийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, тэднийг давтан сургах, өмгөөлөгчдийн туршлагыг харилцан солилцох, орон нутаг дахь Өмгөөлөгчдийн холбооны үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор бүсийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна. Аймгийн ИТХ-ын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу уг зөвлөгөөнийг зохион байгуулахад Аймгийн ИТХ-аас дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллаж байна.
Сургалт, зөвлөгөөний хүрээнд Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны Нийслэлийн өмгөөлөгчид иргэдэд хууль зүйн үнэ төлбөргүй үйлчилгээ үзүүлж, төрийн албан хаагчдад Хөдөлмөрийн тухай хуулиар сургалт мэдээллийг өгөх юм.

УВС АЙМГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ХАТУУ ХОГ ХАЯГДЛЫГ АНГИЛАХ ТАЛААР ИРГЭДЭЭС АВАХ САНАЛ АСУУЛГА. Асуулт: Таны бодлоор хог хаягдлын менежментийг сайжруулахад дараах арга хэмжээ, үйл ажиллагаануудаас аль нь илүү шаардлагатай гэж үзэж байна вэ?

санал өгсөн: 185
36 / 19%
8 / 4%
36 / 19%
14 / 8%
8 / 4%
4 / 2%
4 / 2%
24 / 13%
11 / 6%
4 / 2%
36 / 19%