Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

АЙМГИЙН ИТХ-ЫН 6 ДАХЬ УДААГИЙН СОНГУУЛИЙН 10-Р ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛУУД

2015-12-01

10/01

Аймгийн ИТХ-ын 2015 оны ажлын үр дүн, цаашдын зорилтын тухай

татах

10/02

2016 онд газар зохион байгуулалтын талаар авах арга хэмжээний тухай

Татах


10/03

Хаягжуулалтын тухай

Татах

10/04

Баг шинээр байгуулах, татан буулгах, багт өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

10/05

Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн болон 2015 оны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх зорилтын биелэлт, цаашид авах арга хэмжээний тухай

Татах

10/06

Аймгийн 2015 оны төсвийн тодотгол батлах тухай

Татах

10/07

Аймгийн 2016 оны төсөв батлах тухай

Татах

10/08

Гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх төслийн хөрөнгө оруулалтын талаар авах арга хэмжээний тухай

Татах

10/09

Аймгийн 2016 оны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх зорилтыг батлах тухай

Татах

УВС АЙМГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ХАТУУ ХОГ ХАЯГДЛЫГ АНГИЛАХ ТАЛААР ИРГЭДЭЭС АВАХ САНАЛ АСУУЛГА. Асуулт: Таны бодлоор хог хаягдлын менежментийг сайжруулахад дараах арга хэмжээ, үйл ажиллагаануудаас аль нь илүү шаардлагатай гэж үзэж байна вэ?

санал өгсөн: 106
23 / 22%
3 / 3%
19 / 18%
8 / 8%
3 / 3%
2 / 2%
1 / 1%
13 / 12%
6 / 6%
3 / 3%
25 / 24%